Categorie: syndicalisme 2.0.

Uit het verre verleden: Mijn verdediging rond de beoordeling D in april 2006

In die tijd bestonden er op de VRT nog beoordelingen, evaluaties. dat is ondertussen afgeschaft onder druk van de basis, van de vakbonden en van de serieuze leidinggevenden. In die periode was er een zware en onvoldoende voorbereide omschakeling van analoge naar digitale technologie. Ondanks het avonturisme van de directer technologie (H.S. voor de insiders) … Lees verder Uit het verre verleden: Mijn verdediging rond de beoordeling D in april 2006

Advertenties

10 pistes richting arbeidsherverdeling

In het kader van het strijdperk Werk en Tijd van hart Boven Hard maakte ik onderstaande tekst over de vraagstukken van arbeid, tijd en arbeidsherverdeling. Hij is onderwerp van discussie en reflectie en wijzigt op basis daarvan. Ik kijk vanuit het standpunt van de werkende mensen (met te veel, te weinig, precair of geen werk) en van … Lees verder 10 pistes richting arbeidsherverdeling